You are currently viewing GLAVNI GRAD ORGANIZOVAO SASTANAK GRADSKIH MENADŽERA CRNE GORE; DOGOVORENO INTENZIVIRANJE SARADNJE

GLAVNI GRAD ORGANIZOVAO SASTANAK GRADSKIH MENADŽERA CRNE GORE; DOGOVORENO INTENZIVIRANJE SARADNJE

Gradski menadžer Glavnog grada mr Marjan Junčaj, u saradnji sa Zajednicom Opština Crne Gore, organizovao je sastanak sa gradskim menadžerima Prijestonice Cetinje i opština Andrijevica, Berane, Budva, Gusinje, Herceg Novi, Kotor, Kolašin, Nikšić, Mojkovac, Plav, Pljevlja i Rožaje. 

Menadžer Glavnog grada Junčaj je istakao da ovaj sastanak predstavlja kamen temeljac za dalju saradnju gradskih menadžera, te da se raduje predstojećim okupljanjima i razmjeni iskustava koja mogu u značajnoj mjeri doprinijeti daljem razvoju svih opština u Crnoj Gori. Na sastanku je pokrenuta inicijativa o osnivanju Asocijacije gradskih menadžera, koja bi u značajnoj mjeri produbila saradnju između lokalnih samouprava Crne Gore.

Takođe, sastanku su prisustvovali otpravnik poslova Ambasade Rumunije u Crnoj Gori Radu Gorincioi, predsjednik Nacionalne asocijacije gradskih menadžera Rumunije Marin Florea i regionalni direktor ICMA Europe – The International City/County Management Association Peter Agh, a bilo je riječi i o iskustvima zemalja Evropske  unije, kao i lokalnim iskustvima gradskih menadžera u Crnoj Gori. Tom prilikom, Florea i Agh su prezentovali način funkcionisanja Asocijacije gradskih menadžera u Rumuniji, te predložili formiranje ove mreže gradskih menadžera u Crnoj Gori kroz saradnju sa Zajednicom Opština.