You are currently viewing IZRADA PRAKTIČNE ARDUINO ELEKTRONIKE U BORBI PROTIV COVID-19

IZRADA PRAKTIČNE ARDUINO ELEKTRONIKE U BORBI PROTIV COVID-19

Kancelarija za mlade u saradnji sa NVO Montenegrobotics uspješno realizovala radionicu “izrada praktične arduino elektronike u borbi protiv covid-19”

Tokom predavanja i praktične izrade, prisutni su imali priliku da se bolje upoznaju sa “Arduino” platformom.
Upoznali smo se sa softverskim i hardverskim dijelom “Arduino” okruženja. Realizovan je jednostavan sistem beskontaktnog zvona korišćenjem senzora za mjerenje distance i polifonog zvučnika i LED diode. Sisitem se može primjenjivati u zaštiti od COVID-19.

Na kraju, prisutni su dobili sve odgovore u vezi sa ovom temom. Takođe, najavljene su i nove radionice u skorijem periodu