You are currently viewing ODRŽANA JEDNODNEVNA INTERAKTIVNA BESPLATNA RADIONICA NA TEMU “UPRAVLJANJA LIČNIM FINANSIJAMA”

ODRŽANA JEDNODNEVNA INTERAKTIVNA BESPLATNA RADIONICA NA TEMU “UPRAVLJANJA LIČNIM FINANSIJAMA”

27. juna 2019. godine Biro za podršku biznis zajednici Glavnog grada Podgorica u saradnji sa “Nova ivica” d.o.o. organizovao je interaktivnu radionicu “Upravljanje ličnim finansijama” u Centru kompetencija Podgorica. Predavač je bio Doug Tonne, predsjednik za “Debt education & certification foundation” u SAD-u.

Učesnici su kroz dvosatnu radionicu imali priliku da se upoznaju sa sljedećim modulima:

  1. Uvod i pregled
  2. Ličnost, stav i novac
  3. Procjena finansijskog stanja
  4. Finansijski ciljevi
  5. Izlazak iz duga
  6. Budžetiranje
  7. Alati trgovine
  8. Osiguranje i kredit
  9. Štednja i finansijski plan