You are currently viewing KANCELARIJA ZA MLADE I NVO “ROBIN HUD” USPJEŠNO SU REALIZOVALI EDUKATIVNU RADIONICU “ULOGA MLADIH U PREVENCIJI VRŠNJAČKOG NASILJA – GLASNO PROTIV NASILJA”

KANCELARIJA ZA MLADE I NVO “ROBIN HUD” USPJEŠNO SU REALIZOVALI EDUKATIVNU RADIONICU “ULOGA MLADIH U PREVENCIJI VRŠNJAČKOG NASILJA – GLASNO PROTIV NASILJA”

Kancelarija za mlade i NVO “Robin Hud” uspješno su realizovali edukativnu radionicu i predavanje “Uloga mladih u prevenciji vršnjačkog nasilja – glasno protiv nasilja”.

Nedavni slučajevi vršnjačkog nasilja u Glavnom gradu nas opominju da je ono sve učestalije, i da se ovoj temi treba dodatno posvetiti, razgovarati o prevenciji među vršnjacima i na taj način podizati svijest o međusobnom uvažavanju i toleranciji.

Predavač na radionici, dipl. soc. radnica Violeta Golubović, upoznala je prisutne sa osnovnim terminina, podacima i informacijama o vršnjačkom nasilju, kao i sa preporukama o načinima reagovanja i ponašanja u tim situacijama. Prisutni su takođe dali i svoje mišljenje, prijedloge i primjere za sprečavanje vršnjačkog nasilja.

Apelujemo na sve mlade Glavnog grada da je neophodno da tokom njihovog školovanja, studiranja, slobodnog vremena, potrebno graditi dugoročna prijateljstva, odnose zasnovane na poštovanju i uvažavanju različitosti. Niko nije zaslužio da bude žrtva vršnjačkog nasilja.