You are currently viewing ODRŽANA RADIONICA “3D ŠTAMPA U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU”

ODRŽANA RADIONICA “3D ŠTAMPA U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU”


U prostorijama Birziminium Hub-a, u saradnji Kancelarije za mlade i NVO “Montenegrorobotics” i 3Dplatforma.me danas je održana radionica “3D štampa u svakodnevnom životu”.

Radionica se sastojala iz 2 dijela – teorijski i praktični dio.

U teorijskom dijelu prisutni su naučili što je 3D štampa, njen istorijski razvoj, koje vrste tehnika štampanja postoje, koje vrste materijala koristimo, kao i kakve su karakteristike određenih materijala i gdje se sve primjenjuje 3D(medicina, štampane kuće, svemir, itd), uz način na koji se štampa.

Kada je riječ o praktičnom dijelu, polaznici kursa su radili sa softverom Fusion 360 za 3D modelovanje i dizajnirali su 3D model. Takođe, pripremili su model za štampanje koristeći Prusa slicer i odštampali ga.

Ovim putem se zahvaljujemo NVO “Montenegrorobotics” i 3Dplatforma.me na uspješnoj saradnji, a nove zajedničke radionice ćemo najaviti u skorijem periodu.