You are currently viewing UNIJA POSLODAVACA CRNE GORE (UPCG) ORGANIZOVALA OBUKU “UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM”

UNIJA POSLODAVACA CRNE GORE (UPCG) ORGANIZOVALA OBUKU “UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM”

Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG), u okviru projekta “competenceNET”, organizovala trening program – obuku pod nazivom “Upravljanje projektnim ciklusom”. Predavač je gospođa Lidija Brnović. Obuka je održana u Centru kompetencija Podgorica.

Obuka UPCG je besplatna, čine je teorijski i praktični dio, a realizuje se u trajanju od 80 sati (školskih sati) u okviru sljedećih modula:

  • Životni ciklus projekta,sa posebnim osvrtom na sektor MSP-a
  • Analiza problema
  • Logička matrica
  • Priprema projekta i budžetiranje
  • Implementacija i evaluacija projekta.

Obuka je namijenjena zaposlenima koji žele da unaprijede svoje vještine u oblasti upravljanja projektnim ciklusom (bez obzira na radnu poziciju), menadžerima malih i srednjih preduzeća, kao i osobama koje su nezaposlene a žele da nauče nove ili unaprijede postojeće vještine i znanja iz predmetne oblasti.

Projekat competenceNET – „Improvement of transnational business environment through development of business competence centers and networks“ u prevodu “Poboljšanje transnacionalnog poslovnogokruženja kroz razvoj centara poslovnih kompetencija i mreža“, sprovodi Razvojna Agencija Žepče u svojstvu vodećeg partnera sa partnerima Unijom poslodavaca aCrne Gore i opštinama Stari Jankovc i Tovarnik iz Hrvatske. Projekat je odobren za finansiranje u okviru prvog poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru programa prekogranične saradnje INTERREG – IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020. Trajanje projekta je 30 mjeseci (6.2017. – 11.2019.), a ukupan budžet je 670.619,24 EUR, od čega EU finansira 85%, dok 15% sufinansiraju partneri na projektu.