You are currently viewing BESPLATNO BIZNIS SAVJETOVALIŠTE ZA ŽENE I MLADE U GLAVNOM GRADU – tema: Preduzetništvo kao stil života

BESPLATNO BIZNIS SAVJETOVALIŠTE ZA ŽENE I MLADE U GLAVNOM GRADU – tema: Preduzetništvo kao stil života

Još jedno predavanje u Birziminium Hub-u.

? Prijave na:

poslovna.zena@yahoo.com
unijamladihpreduzetnika@gmail.com
birziminiumhub@podgorica.me