You are currently viewing GLAVNI GRAD NASTAVLJA DA UNAPREĐUJE KONCEPT PAMETOG GRADA U PODGORICI

GLAVNI GRAD NASTAVLJA DA UNAPREĐUJE KONCEPT PAMETOG GRADA U PODGORICI

U okviru regionalnog programa Tehnička podrška za pametne gradove na Zapadnom Balkanu, danas je u organizaciji Glavnog grada i konsultanske firme „Espelia“ održana radionica, koja je okupila lokalne aktere uključene u razradu strateških projekata, sa ciljem da se dobije realan uvid u stanje, uloge i izazove koji se odnose na Smart City ekosistem Podgorice. 

Rukovoditeljka Službe za međunarodnu saradnju Ljiljana Šćepanović kazala je da je cilj projekta dalji razvoj koncepta smart city u Podgorici. 

“U pitanju je projekat koji se tiče pet glavnih gradova iz regiona, osim Podgorice tu su Skoplje, Tirana, Priština i Sarajevo. Projekat je podržalo Ministarstvo finansija Francuske kroz Agenciju za razvoj ona je podržala kompaniju Espelia da implementira taj projekat za Glavni grad Podgoricu“, istakla je Šćepanović dodajući da je urađena i jedna stručna dijagnostička studija o kojoj je danas i diskutovano. Ona je najavila u bliskoj budućnosti studijske posjete gradovima koji su prošli sličnu tranziciju, kao i izradu akcionog plana digitalnog razvoja gradova. 

Podsjećamo, u prethodnoj fazi realizacije projekta izrađen je Dijagnostički izvještaj, dokument koji podrazumijeva urbanu i digitalnu analizu grada. Današnja radionica je prilika da predstavnici relevantnih opštinskih organa i službi, koji su učestvovali u njegovoj izradi, zajedno sa ekspertima iz Espelije analiziraju dokument, a u skladu sa lokalnim kontekstom, potrebama, prioritetima i vizijom razvoja koncepta pametnog grada u Podgorici. Francuska razvojna agencija (AFD) je finansijski podržala projekat za pet glavnih gradova regiona: Tirana, Skoplje, Sarajevo, Priština i Podgorica. Glavni cilj ovog programa je uspostavljanje specifičnih Smart City akcionih planova za svaki od pet glavnih gradova Zapadnog Balkana, što podrazumijeva interaktivnu saradnju sa lokalnim akterima javnog i privatnog sektora. Francuska razvojna agencija (AFD) je realizaciju ovog programa dodijelio francuskoj konsultantskoj kompaniji Espelia. Od juna 2020. godine Espelia i Glavni grad intenzivno i partnerski rade na programu realizacije tehničke podrške, a u narednom periodu predstoji dalje sprovođenje planiranih aktivnosti koje će doprinijeti krajnjem cilju, razvoju i izradi Lokalnog digitalnog akcionog plana za Podgoricu.

Clement Fourchy pomoćnik generalnog direktora Espelie kazao je da je u planu da se Smart city inicijativa u Podgorici fokusira na jasne korake koji se moraju preduzeti sa ciljem realizacije ovog projekta. 

Izjava rukovoditeljke Službe za međunarodnu saradnju Ljiljane Šćepanović dostupna je na linku: 

https://www.youtube.com/watch?v=ogDc1oMMECQ

Izjava pomoćnika generalnog direktora Espelie Clement Fourchy dostupna je na linku: 

https://www.youtube.com/watch?v=NruDNAP97pU

KADROVI sa događaja: https://www.youtube.com/watch?v=IV_kUqIZ1pY

PG BIRO