You are currently viewing Hotel complex site

Hotel complex site

Glavni grad je pripremio odluku za prodaju poslovne zgrade nekadašnjeg preduzeća Robna kuća Beograd u Ulici Slobode, koja će se naći na dnevnom redu Gradskog parlamenta na sjednici zakazanoj za 29. i 30. oktobar tekuće godine. 

Nakon konačne i pravosnažne presude Višeg suda u Podgorici Glavnom gradu je pripala poslovna zgrada od 1.017 kvadrata sa svim pripadajućim posebnim djelovima, kao i zemljište uz vanprivrednu zgradu površine 117 kvadrata. Uprava Glavnog grada je odmah potom pokrenula postupak detaljne analize i procjene stanja objekta u cilju donošenja odluke o budućoj namjeni i najboljem modelu revitalizacije tog prostora, imajući u obzir činjenicu da se radi o veoma vrijednoj imovini koja se nalazi u strogom centru Podgorice.

S tim u vezi, od strane renomirane agencije urađena je detaljna Studija u kojoj je konstatovano da se objekat nekadašnje Robne kuće nalazi u veoma lošem stanju i da je u njegovu rekonstrukciju i opremanje neophodno uložiti najmanje 10 miliona eura, zbog čega je gradska uprava odustala od prvobitne ideje da ovaj prostor prostorno adaptira i pretvori u savremenu galeriju.  

Takva stručna procjena svakako da je bila dodatna potvrda da Glavni grad zbog neracionalnosti odustane od rekonstrukcije i adaptacije ovog prostora, posebno uzimajući u obzir aktuelnu situaciju vezanu za koronavirus, kada su sve privredne aktivnosti limitirane i kada je ugroženo poslovanje mnogih privrednih djelatnosti.

Stoga se Glavni grad i odlučio na korak da zanteresovanim kompanijama ovaj prostor ponudi na prodaju, kako bi mu  se što prije vratila originalna namjena i u najkraćem roku stvorile pretpostavke za nova zapošljavanja naših sugrađana, a samim tim i oživljavanje centra grada. 

PG BIRO