You are currently viewing The sale of the Department Store will revive the center of Podgorica and create new jobs

The sale of the Department Store will revive the center of Podgorica and create new jobs

Glavni grad je pripremio odluku za prodaju poslovne zgrade nekadašnjeg preduzeća Robna kuća Beograd u Ulici Slobode, koja će se naći na dnevnom redu Gradskog parlamenta na sjednici zakazanoj za 29. i 30. oktobar tekuće godine. 

Nakon konačne i pravosnažne presude Višeg suda u Podgorici Glavnom gradu je pripala poslovna zgrada od 1.017 kvadrata sa svim pripadajućim posebnim djelovima, kao i zemljište uz vanprivrednu zgradu površine 117 kvadrata. Uprava Glavnog grada je odmah potom pokrenula postupak detaljne analize i procjene stanja objekta u cilju donošenja odluke o budućoj namjeni i najboljem modelu revitalizacije tog prostora, imajući u obzir činjenicu da se radi o veoma vrijednoj imovini koja se nalazi u strogom centru Podgorice.

S tim u vezi, od strane renomirane agencije urađena je detaljna Studija u kojoj je konstatovano da se objekat nekadašnje Robne kuće nalazi u veoma lošem stanju i da je u njegovu rekonstrukciju i opremanje neophodno uložiti najmanje 10 miliona eura, zbog čega je gradska uprava odustala od prvobitne ideje da ovaj prostor prostorno adaptira i pretvori u savremenu galeriju.  

Takva stručna procjena svakako da je bila dodatna potvrda da Glavni grad zbog neracionalnosti odustane od rekonstrukcije i adaptacije ovog prostora, posebno uzimajući u obzir aktuelnu situaciju vezanu za koronavirus, kada su sve privredne aktivnosti limitirane i kada je ugroženo poslovanje mnogih privrednih djelatnosti.

Stoga se Glavni grad i odlučio na korak da zanteresovanim kompanijama ovaj prostor ponudi na prodaju, kako bi mu  se što prije vratila originalna namjena i u najkraćem roku stvorile pretpostavke za nova zapošljavanja naših sugrađana, a samim tim i oživljavanje centra grada. 

PG BIRO