You are currently viewing SAVJET ZA UNAPREĐENJE POSLOVNOG AMBIJENTA NA TERITORIJI PODGORICE ODRŽAO IV SJEDNICU
????????????????????????????????????

SAVJET ZA UNAPREĐENJE POSLOVNOG AMBIJENTA NA TERITORIJI PODGORICE ODRŽAO IV SJEDNICU

Četvrta sjednica Savjeta za unapređenje poslovnog ambijenta na teritoriji glavnog grada održana je danas u virtuelnoj formi u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom. Sjednicom je predsjedavao zamjenik gradonačelnika Časlav Vešović, a razmatrano je osam tačaka dnevnog reda.

Predstavljen je projekat „Senior kartica“, rezultati anketiranja privrednika, kao i Odluka o naknadi za komunalno opremanje. Takođe, predstavnici Glavnog grada članovima Poslovnog savjeta predstavili su biznis zone na teritoriji Podgorice, zatim finansijsku i nefinansijsku podršku preduzetništvu od strane Glavnog grada, kao i izvještaj o realizaciji aktivnosi iz Programa uređenja prostora za tekuću godinu.

Zamjenik gradonačelnika Podgorice Časlav Vešović naglasio je da je Skupština Crne Gore tokom ljeta usvojila izmjene i dopune Zakona o planiranju prostora i gradnji objekata, te da su jedinice lokalne samouprave u obavezi da svoje lokalne propise prilagode novom zakonskom rješenju „Glavni grad je u tom smislu već pripremio izmjenu odluke za komunalno opremanje, polazeći od činjenice da u Poslovnom savjetu ima i značajan broj onih privrednika koji svoju djelatnost vezanu za gradnju i brojne investicije”, istako je Vešović. 

On je podsjetio da su biznis zone velika poslovna mogućnost glavnog grada zbog čega na tome grad vrijedno radi. Govoreći o planu infrastrukturnog razvoja, odnosno Programu uređenja prostora Vešović je naglasio da je ambicija Glavnog grada kroz dalju komunikaciju sa privrednicima u najkraćem roku, a to je do kraja godine, pripremi Program uređenja prostora za 2021. godinu kako bi mogli posvećeno raditi na komunalnom opremanju i realizaciji značajnih investicija u Podgorici već početkom sljedeće godine. 

Za sekretara Poslovnog savjeta imenovana je mr Nina Perunović.