You are currently viewing USPJEŠNO ODRŽANA RADIONICA “DISKRIMINISAN/A SAM, PA DISKRIMINIŠEM?”

USPJEŠNO ODRŽANA RADIONICA “DISKRIMINISAN/A SAM, PA DISKRIMINIŠEM?”

Omladinski edukatori Lana Lješković i David Vukićević održali su radionicu naslovljenu “Diskriminisan/a sam, pa diskriminišem?”. Izrazili su zadovoljstvo što su mladi ozbiljno pristupili temi i dali uvjeravanja da će stečena znanja prenositi vršnjacima.

Učesnici su istakli da je radionica bila poučna i da su stekli nove vještine, koje podrazumijevaju pravovremeno reagovanje u slučaju kada su svjedoci ili predmet diskriminacije.

Ova radionica održana je uz podršku Kancelarije za mlade Glavnog grada Podgorica.