You are currently viewing VELIKA ZAINTERESOVANOST TURSKIH INVESTITORA ZA ULAGANJA NA TERITORIJI PODGORICE

VELIKA ZAINTERESOVANOST TURSKIH INVESTITORA ZA ULAGANJA NA TERITORIJI PODGORICE

U okviru ciklusa prezentacija investicionih potencijala Podgorice stranim investitorima, pod nazivom „Podgorica Investment day”, Glavni grad je, u saradnji sa Ambasadom Turske u Crnoj Gori, predstavio mogućnosti za ulaganja ljudima iz turskih poslovnih krugova.

Tom prilikom, gradski menadžer Marjan Junčaj predstavio je investicioni ambijent u Podgorici, mogućnosti i povoljnosti za ulaganja domaćih i stranih investicija, kao i projekat biznis zona.

“Ovim projektom je omogućeno da se slobodne parcele sa kojima raspolaže Glavni grad, a koje se nalaze u blizini Aerodroma Podgorica, daju se na dugoročni zakup od 30 godina, po vrlo povoljnim uslovima, a neki od glavnih kriterijuma su visina investicije i broj radnih mjesta”, kazao je Junčaj i dodao da pored ovog projekta postoje i drugi investicioni potencijali, te posebno istakao projekat fabrike za flaširanje vode.

Rukovoditeljka Službe za međunarodnu saradnju Ljiljana Šćepanović je istakla da gradska uprava u kontinuitetu radi na stvaranju adekvatnih uslova za privlačenje stranih investicija.

„Ovaj događaj organizujemo u cilju unapređenja poslovnog ambijenta, daljeg razvoja preduzetništva u Podgorici, kao i radi bližeg i boljeg predstavljanja potencijala razvoja biznis sektora u glavnom gradu Crne Gore“, istakla je Šćepanović.

Ambasadorka Republike Turske NJ.E. Songul Ozan je naglasila da je saradnja Republike Turske i Glavnog grada veoma dobra, kao i da sastanci ovog tipa, mogu donijeti brojne benefite za obje države, i uticati na produbljivanje saradnje.

“Nama je cilj da ovi sastanci budu dobre biznis platforme na kojima se mogu razmatrati brojni potencijali za ulaganje u Podgorici. Posebno nas raduje činjenica i saznanje da se brojni infrastrukturni projekti već realizuju u Podgorici, a u budućnosti očekujemo da će ih biti još više. Neka ovo bude početna tačka turskih investicija u Podgorici, odakle sve kreće, a koje će se vremenom proširiti na cijelu Crnu Goru”, zaključila je Ozan.

Savjetnik za trgovinske odnose ambasade Republike Turske Erdal Karaomeroglu kazao je da će se kroz projekat biznis zona zajedno raditi na podsticanju turskih investitora da ulažu, naročito kada je u pitanju sektor proizvodnje.

“Podgorica je predmet naše pažnje kao veoma atraktivna destinacija za ulaganje, a statistički podaci govore u prilog tome jer se veliki broj turskih firmi već nalazi u Podgorici”, istakao je Karaomeroglu.

Podgorica Investment days još jedna je prilika za predstavljanje investicionih potencijala Podgorice poslovnoj zajednici, kao i svih relevantnih informacija koje su neophodne za privredne subjekte, koji već posluju ili imaju namjeru da ulažu na teritoriji Podgorice.