You are currently viewing GLAVNI GRAD RASPISAO JAVNI KONKURS ZA IZBOR KORISNIKA BIZNIS ZONA

GLAVNI GRAD RASPISAO JAVNI KONKURS ZA IZBOR KORISNIKA BIZNIS ZONA

Glavni grad  raspisao je javni konkurs za izbor korisnika biznis zona i dodjeljivanje parcela za izgradnju objekata u biznis zonama. Budućim investitorima na raspolaganju je deset biznis zona čijim zemljištem raspolaže Glavni grad, koje se prostiru na površini od 3.328.000 m2, od Tuškog puta do skretanja ka aerodromu Golubovci.

Deset biznis zona na ovaj način će biti stavljene u funkciju što će dodatno doprinijeti finansijski razvoj, ne samo Podgorice nego i Crne Gore.  Vjerujemo da će nove brojne investicije obezbijediti veće prihode za gradsku i državnu kasu i kvalitetnija radna mjesta. Za korisnike biznis zona predviđene su olekašice kao što je: davanje zemljišta u zakup do trideset godina, uz plaćanje godišnje zakupnine od 0,01EUR/m2, mogućnost kupovine zemljišta po procijenjenoj vrijednosti sa mogućnošću otplate u 60 mjesečnih rata, takođe umanjena je naknada za komunalno opremanje, kao i oslobađanje od plaćanja naknade za korišćenje opštinskih puteva na period od 10 godina.

Biznis zone predviđene su za sljedeće djelatnosti: poljoprivrednu i agroindustriju, prerađivačku i drvnu industriju, stručne i tehničke djelatnosti, izložbeno-prodajne salone i skladištenja, parkinzi i garaže, kako i ugostiteljstvo i smještaj.

Svi privredni subjekti koji se prijave za olakšicu davanje zemljišta u zakup do trideset godina biće bodovani na osnovu predviđenih kriterijuma, a koji obuhvataju: planirani broj novozaposlenih, vrijednost investicijie, rok realizacije investicije, kao i zaštita životne sredine. Glavni grad u prvom redu vođen zaštitom javnih interesa, na osnovu ovih kriterijuma biraće kredibilne partnere,  te da kompanije koje nijesu finansijski stabilne neće moći da učestvuju u javnom pozivu, kao ni oni koji redovno ne izmiruju obaveze prema državi ili imaju pravosnažne presude o krivičnom djelu u poslovnoj djelatnosti.

Rok za podnošenje prijava je 60 dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Glavnog grada. Predajom prijave podrazumijeva se fizički prijem prijave od strane arhive Glavnog grada. Po prijemu prijave izdaje se potvrda koja označava datum i vrijeme prijema prijave. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Javno otvaranje ponuda po ovom pozivu biće održano dana 7. jula 2021. godine, u 10 časova, u prostorijama Glavnog grada, a Odluka po ovom pozivu biće donijeta u roku od 15 dana od dana utvrđivanja konačne rang liste.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefone: +382 20 665 055; +382 20 665 046 ili na elektronsku adresu: bizniszone@podgorica.me. Privredni subjekti zainteresovani za obilazak određene parcele koja je predmet ovog poziva mogu se obratiti sa zahtjevom na elektronsku adresu: bizniszone@podgorica.me, nakon otkupa dokumentacije.

LINK JAVNOG POZIVA:

https://podgorica.me/storage/20801/6090fd84ec514_JAVNI-POZIV-BZ-za-objavu.docx

LINK PREZENTACIJE:

https://podgorica.me/storage/20726/6082c27796407_Buisness-%281%29.pdf

PG BIRO