You are currently viewing INJAC SA PREDSTAVNICIMA IRF-A: INTENZIVIRATI SARADNJU U CILJU POBOLJŠANJA USLOVA ZA ŽIVOT U PODGORICI

INJAC SA PREDSTAVNICIMA IRF-A: INTENZIVIRATI SARADNJU U CILJU POBOLJŠANJA USLOVA ZA ŽIVOT U PODGORICI

Prof.dr Olivera Injac, gradonačelnica Podgorice, razgovarala je sa delegacijom Investiciono-razvojnog fonda na čelu sa izvršnom direktoricom dr Irenom Radović i predsjednikom Odbora direktora Velizarom Kaluđerovićem.  Tema sastanka, kojem su prisustvovali i predsjednica Skupštine Glavnog grada Jelena Borovinić Bojović i zamjenici gradonačelnice Danilo Šaranović i Luka Rakčević, bila je dalje snaženje partnerstva sa IRF-om, sa fokusom na tekuće i planirane aktivnosti u cilju realizacije infrastrukturnih projekata koji su u nadležnosti Glavnog grada.

Rukovodstvo Glavnog grada je predstavilo ambicioznu agendu ulaganja u razvoj Podgorice, prvenstveno sa ciljem rješavanja gorućih problema u oblasti saobraćaja, komunalne infrastrukture, zaštite životne sredine, digitalizacije, podsticaja razvoja privrede sa posebnim akcentom na unapređenje projekata i pozicije žena i mladih u biznisu, kao i brojnih drugih projekata, čija realizacija predstavlja nužnu pretpostavku za unapređenje uslova života.

Sagovornici su razgovarali i o mogućnosti da IRF povoljnim kreditiranjem podrži dio razvojnih projekata Glavnog grada, a sve u cilju stvaranja uslova za bolji i kvalitetniji život građana, kao i unapređenja kvaliteta javnih usluga na lokalnom nivou.

Na sastanku je iskazana spremnost i posvećenost snaženju saradnje u narednom periodu, u cilju ubrzanog privrednog razvoja grada u cilju unapređenja kvaliteta života za više od oko jedne trećine građana Crne Gore koji žive u Podgorici.  ​

PG BIRO