You are currently viewing MISIJA SVJETSKE BANKE ZA PODRŠKU REFORMI JAVNOG SEKTORA U POSJETI GLAVNOM GRADU

MISIJA SVJETSKE BANKE ZA PODRŠKU REFORMI JAVNOG SEKTORA U POSJETI GLAVNOM GRADU

Zamjenik gradonačelnika Časlav Vešović, sa saradnicama, sastao se sa predstavnicima misije Svjetske banke za podršku reformi javnog sektora na čelu su Kristoferom Sheldonom.

Na sastanku su predstavljena dosadašnja dostignuća Glavnog grada kada je u pitanju digitalizacija, unapređenje stanja u javnom gradskom prevozu i efikasnost usluga za sve građane.