You are currently viewing ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA MEĐUNARODNE FINANSIJSKE KORPORACIJE (IFC – INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION)

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA MEĐUNARODNE FINANSIJSKE KORPORACIJE (IFC – INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION)

Dana 26. 05. 2022. godine, održan je sastanak na inicijativu predstavnika Međunarodne finansijske korporacije (IFC – International Finance Corporation), na kojem su prisustvovali šefica kancelarije IFC u Crnoj Gori, Lada Buševac, regionalni menadžer, Bodin Bulatović i operativni službenik, Olena Chernyshova, dok su ispred Glavnog grada Podgorica prisustvovali menadžer Glavnog grada, Marjan Junčaj, sekretarka Sekretarijata za saobraćaj, Lazarela Kalezić i rukovodilac sektora budžeta u Sekretarijatu za finansije, Vjera Medojević.

Cilj sastanka je bio prije svega upoznavanje novog tima IFC-a sa gradskom upravom, kao i postojećim i planiranim projektima grada u pravcu razvoja održive urbane mobilnosti i u tom smislu koncipiranja potpunije slike o potencijalnim područjima djelovanja. Na sastanku je bilo riječi o mogućnostima finansiranja kupovine novih autobusa u iznosu od 4.000.000,00 EUR, u cilju modernizacije linijskog prevoza putnika, ali i drugih projekata koji su od značaja za razvoj Podgorice.

Predstavnicima IFC-a ukratko je prezentovana dosadašnja saradnja sa prethodnim timom, upoznati su sa podacima koje je Glavni grad u kontinuitetu dostavljao u pravcu što boljeg predstavljanja potencijala grada kako u odnosu na planirane strateške ciljeve i projekte tako i u pravcu  finansijskih pokazatelja koji ukazuju na stabilnost finansija gradske uprave. Pored toga, upoznati su sa postojećim i planiranim načinom organizovanja i unapređenja gradskog prevoza, potrebom unpređenja ostalih vidova mobilnosti građana u gradu, rješavanja problema nedostatka parking prostora, kao i saobraćajnih gužvi posebno u užem gradskom jezgru.

Na sastanku je dogovoreno da se u predstojećem periodu održi nekoliko sastanaka u užem stručnom timu, radi dodatnog preciziranja potreba i zahtjeva Glavnog grada i u odnosu na to, koncipiranja odgovarajućeg vida podrške IFC-a prema Glavnom gradu.