You are currently viewing PRIVLAČENJE INVESTICIJA IZ OBLASTI SOLARNE ENERGIJE

PRIVLAČENJE INVESTICIJA IZ OBLASTI SOLARNE ENERGIJE

Uoči regionalne konferencije “Mogućnosti ulaganja u obnovljive izvore energije na Zapadnom Balkanu”, menadžer Glavnog grada Podgorica, g. Marjan Junčaj i predstavnik Energogreen kompanije za Crnu Goru, g. Aleksandar Kašćelan prisustvovali su 15.11.2022. godine radnom sastanku  sa predstavnicima kompanije Fintel Energija a.d. i tom prilikom razgovarali o kapacitetima za razvoj projekata iz oblasti solarne energije. Sastanku je prisustvovao, g. Tiziano Giovannetti, izvršni direktor kompanije Fintel Energija a.d., kao i regionalna menadžerka iste, gđa Tamara Mlađenović.

Fintel Energija a.d. je jedna od vodećih kompanija u proizvodnji električne energije iz vjetra na Balkanu i danas predstavlja najznačajnijeg nezavisnog proizvođača električne energije na energetskom tržištu Srbije

Na sastanku su razmatrane razne mogućnosti za razvoj solarnih elektrana, naročito velikog kapaciteta, u skladu sa prostorno urbanističkim planom, ali i manjeg kapaciteta do 5MW, koje uslove izdaje opština u skladu sa Odlukom o postavljanju, građenju i uklanjanju lokalnih objekata od opšteg interesa.