You are currently viewing U OKVIRU PROJEKTA “DIGITAL CITIES IN WESTERN BALKANS” PODGORICA DOBILA PODRŠKU ZA RAZVOJ KONCEPTA PAMETNOG GRADA
????????????????????????????????????

U OKVIRU PROJEKTA “DIGITAL CITIES IN WESTERN BALKANS” PODGORICA DOBILA PODRŠKU ZA RAZVOJ KONCEPTA PAMETNOG GRADA

Francuska Vlada je, preko Francuske razvojne agencije-AFD, finansijski podržala projekat “Digital cities in Western Balkans” za pet glavnih gradova regiona među kojima je i Podgorica, u vrijednosti od oko 600.000,00 EUR ravnomjerno usmjerenih na sve gradove.

Projekat podrazumijeva pružanje tehničke podrške za razvoj vizije strategije pametnog grada za Zapadni Balkan, u cilju izrade Lokalnog digitalnog akcionog plana, a partner u realizaciji projekta je Espelia, vodeća francuska konsultantska firma na polju upravljanja javnim uslugama.

U tom kontekstu, nakon niza sastanaka na daljinu i razmjene iskustava, danas je održana prva interaktivna radna sesija u video formatu, u čijem radu su učestvovali eksperti iz francuske kompanije “Espelia” i  gradski tim koji radi na realizaciji ovog projekta, rukovoditeljka Službe za međunarodnu saradnju Ljiljana Šćepanović, gradski menadžer Marjan Junčaj, direktor Centra za informacioni sistem Džemal Lekić, zajedno sa predstavnicima gradskih organa i preduzeća.

Predstavnici “Espelie” upoznali su učesnike sa opštim ciljevima tehničke pomoći i benefitima razvoja koncepta pametnog grada. Sastanak je predstavljao odličnu priliku da se razmotre radne metode i stepen digitalne zrelosti na nivou Podgorice, da se dobije jasnija slika digitalne komponente urbanog projektovanja i usluga, kao i bolje razumijevanje glavnih sektorskih ambicija i izazova grada iz perspektive digitalne i ekološke tranzicije. 

Tehnička podrška podrazumijeva mapiranje postojećeg stanja i razvoja koncepta pametnog grada, kroz unapređenje upravljanja performansama javnih preduzeća, administracije, urbanog planiranja, ekonomskog i digitalnog razvoja, postavljanja prioriteta i plana investicija, koji bi u bliskoj budućnosti trebalo da dodatno unaprijede kvalitet gradskih usluga i kvalitet života građana Podgorice.

Današnji sastanak je važan korak naprijed za Glavni grad, koji će nastaviti da unapređuje pametna rješenja u svim oblastima djelovanja. Uskoro slijede i drugi sastanci na daljinu, u cilju dalje implementacije projekta i izrade Lokalnog digitalnog akcionog plana.

PG BIRO