You are currently viewing GLAVNI GRAD DOBIO BFC SERTIFIKAT – PODGORICI STATUS SERTIFIKOVANE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA POVOLJNO POSLOVNO OKRUŽENJE

GLAVNI GRAD DOBIO BFC SERTIFIKAT – PODGORICI STATUS SERTIFIKOVANE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA POVOLJNO POSLOVNO OKRUŽENJE

Glavni grad Podgorica dobio je BFC sertifikat što je potvrdio završni Verifikacioni izvještaj prilikom poslednje nadzorne provjere, čime je Podgorica stekla status sertifikovane lokalne samouprave koja je izgradila povoljno poslovno okruženje.

Naime, Glavni grad je ispunio zahtjeve evaluacije i to za deset veoma zahtjevnih kriterijuma i više od 60 potkriterijuma što je predstavljeno u finalnom izvještaju koji je rezultirao ocjenom od 84%. Najviše kriterijuma se odnosilo na rad organizacione jedinice koja je zadužena za lokalni ekonomski razvoj, na strateško planiranje, postojanje Poslovnog savjeta i njegovo transparentno djelovanje, procedure za izdavanje dozvola za gradnju, posjedovanje promo materijala za investicione potencijale, informacije o budžetu i lokalnim taksama, finansijska i nefinansijska podrška preduzetnicima i sl.

Ovim procesem je rukovodila Kancelarija gradskog menadžera Marjana Junčaja, uz veliki doprinos Biroa za podršku biznis zajednici Glavnog grada. Junčaj je nakon ispunjavanja kriterijuma i dobijanja sertifikata saopštio da je to još jedna potvrda višegodišnjeg rada rada Glavnog grada na stvaranju povoljnog poslovnog okruženja  i naglasio da će Podgorica , kao finansijski stabilan sistem, nastaviti da radi na privlačenju investicija i zainteresovanih kompanija koje bi potencijalno mogle da budu partneri u realizaciji projekata koji će omogućiti dalji razvoj Podgorice.

BFC SEE program (Business Friendly Certificate In South East Europe), je na području Jugoistočne Europe namijenjen opštinama i gradovima koji imaju odgovarajuće kapacitete i strateški su opredijeljeni za unapređenje poslovnog okruženja, privlačenje investicija i podsticaj razvoja lokalne ekonomije. Za investitore koji žele da se presele ili prošire svoje poslovanje u jugoistočnoj Evropi, BFC SEE služi kao standardizovano sredstvo za procjenu lokalnih uslova za poslovanje, ukazujući koje opštine i gradovi u regionu pružaju najbolju investicionu klimu.

PG BIRO