You are currently viewing GRADSKI MENADŽER U POSJETI ČLANU POSLOVNOG SAVJETA – “ZETAGRADNJA”

GRADSKI MENADŽER U POSJETI ČLANU POSLOVNOG SAVJETA – “ZETAGRADNJA”

22. septembra gradski menadžer mr Marjan Junčaj je sa saradnicama mr Ninom Perunović i Dajanom Radović posjetio člana Savjeta za unapređenje poslovnog ambijenta na teritoriji Glavnog grada, izvršnog direktora kompanije “Zetagradnja” gospodina Blagotu Radovića. Tom prilikom obišli su rekreativnu zonu na području Mareze, čiji su radovi u toku. Ista će upotpuniti sadržaj turističkog sektora, te će se prema riječima gdina Radovića na taj način dodatno valorizovati postojeći turistički resursi na teritoriji Glavnog grada.

Glavni grad Podgorica u kontinuitetu sprovodi praksu posjećivanja članova Poslovnog savjeta, a sve u cilju prikupljanja inputa od biznis zajednice, koji daju značajan doprinos unapređenju biznis ambijenta Podgorice.