You are currently viewing INVESTICIONI POTENCIJALI GLAVNOG GRADA PREDSTAVLJENI NA CRNOGORSKO-RUMUNSKOM BIZNIS FORUMU

INVESTICIONI POTENCIJALI GLAVNOG GRADA PREDSTAVLJENI NA CRNOGORSKO-RUMUNSKOM BIZNIS FORUMU

Danas je, u hotelu Podgorica, uspješno održan Crnogorsko-rumunski biznis forum u organizaciji Rumunske ambasade. U dijelu foruma koji je posvećen bilateralnoj ekonomskoj saradnji ispred Glavnog grada govorila je mr Nina Perunović, savjetnica za ekonomska pitanja. Ističući dosadašnju uspješnu saradnju Glavnog grada i amabasade Rumunije u Crnoj Gori Perunović je crnogorskim i rumunskim privrednicima predstavila promo film o investicionim potencijalima, koji je u februaru premijerno prikazan na Dubai EXPO-u.

Prepoznat kao ambijent sa povoljnim poslovnim okruženjem, uz brojne olakšice na lokalnom i državnom nivou Glavni grad je, nakon uspješnog prvog Javnog poziva za izbor korisnika biznis zona u Podgorici, objavio i Drugi javni poziv, o čemu je takođe bilo riječi na forumu. Pojašnjeni su benefiti ali i uslovi prijavljivanja na isti.

Crnogorsko-rumunski biznis forum je od izuzetnog značaja za predstavljanje povoljne investicione klime Podgorice rumunskim ali i crnogorskim investitorima kao podstrek za buduća ulaganja.