You are currently viewing KROZ DAVANJE U ZAKUP ZEMLJIŠTA GLAVNI GRAD DODATNO PODSTIČE RAZVOJ POLJOPRIVREDE

KROZ DAVANJE U ZAKUP ZEMLJIŠTA GLAVNI GRAD DODATNO PODSTIČE RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Glavni grad nastavlja posvećeno da radi na podsticanju razvoja privredne djelatnosti na teritoriji Podgorice, a imajući u vidu posebno teške uslove pod kojima su ove godine poljoprivrednici poslovali, akcenat je stavljen na poljoprivrednu proizvodnju.  

S tim u vezi, Glavni grad je objavio Javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta radi podsticaja poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Podgorice, na period od 10 godina uz mogućnost produženja.

Pravo učešća po ovom pozivu imaju sva fizička i pravna lica sa teritorije Glavnog grada Podgorica, koja će se baviti isključivo poljoprivrednom djelatnošću. Prilikom odlučivanja, prednost će biti data kvalitetu investicionog programa, sistemu i održivosti proizvodnje sa akcentom ekološki, odnosno organski aspekt, kao i visina investicije i ponuđena cijena.  

Podsjećamo, imajući u vidu krizu izazvanu koronavirusom, Glavni grad je u ovoj godini izdvojio sredstva u iznosu 145.000 eura za podsticaj poljoprivrede.                

Ponude se predaju u zapečaćenom omotu Direkciji za imovinu Glavnog grada Podgorica, ul. Jovana Tomaševića 2A, sa naznakom “Za prikupljanje ponuda za javni poziv br.13/21 – ne otvaraj”, zaključno sa  danom 10. decembar 2021. godine do 15h. Učesnici postupka prikupljanja ponuda dužni su uz ponudu dostaviti i lične podatke.

Tenderska  dokumentacija (Grafički prikaz predmetnih lokacija i Skica lica mjesta) za navedene parcele može se preuzeti svakog radnog dana u prostorijama  Sekretarijata za podršku biznis zajednici (ul. Vuka Karadžića br. 41), u periodu od 9h do 14h – kontakt osoba Maja Kostić – tel. 020/625-190.

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefon: 020/625-628; 020/625-190; 020/665-041 ili putem e-mail-a: maja.kostic@podgorica.me i/ili edina.serhatlic@podgorica.me.

Javni konkurs dostupan je na sljedećem linku: Javni poziv