You are currently viewing MENADŽERU GLAVNOG GRADA URUČEN BFC SERTIFIKAT

MENADŽERU GLAVNOG GRADA URUČEN BFC SERTIFIKAT

Na trodnevnoj regionalnoj konferenciji „Core Days 2022“- Partnerstvo za konkurentniji region, koju je organizovao Regionalni tehnički sekretarijat u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore i ostalim partnerima iz BFC SEE mreže, a uz podršku Njemačke razvojne saradnje koju implementira GIZ, dodijeljeni su regionalni sertifikati o povoljnom poslovnom okruženju u Jugoistočnoj Evropi (BFC SEE).

Sertifikat namijenjen Glavnom gradu uručen je Marjanu Junčaju, menadžeru grada koji je kazao da je bilo zahtjevno ispuniti tražene kriterijume.

„Ovaj sertifikat kategoriše gradove da li su prijateljski nastrojeni za investicije i za određene projekte. Mi smo uspjeli da sve kriterijume ispunimo i Podgorica je pokazala da je u prethodnom periodu dovodila renomirane investitore“, kazao je Junčaj.

Dodijeljena priznanja potrvđuju da se građanima i privredi pružaju usluge po najvišim međunarodnim standardima.

Sertifikacija opština i gradova po mjeri privrede u jugoistočnoj Evropi (BFC SEE) je jedinstveni program za evaluaciju i unapređenje uslova za poslovanje i investiranje na lokalnom nivou. Program certifikacije daje opštinama i gradovima plan reformi i jasne smjernice kako da kreiraju dobru poslovnu klimu i uvedu međunarodno priznate standarde efikasne i transparentne lokalne administracije.

Fokus konferencije je bio na na zelenoj i digitalnoj tranziciji, inovativnom finansiranju lokalnog razvoja u šest država Zapadnog Balkana, kao i na primjerima najbolje prakse primijenjene u regionu u oblasti inovacija, digitalizacije, cirkularne ekonomije, nekretnina i poreske politike.

U radu konferencije učestvovalo je više od 200 učesnika, uključujući predstavnike vlasti sa nacionalnog i lokalnog nivoa, kompanija aktivnih u regionu zapadnog Balkana, Evropske komisije, EBRD-a, organizacija civilnog društva, medija, itd.