You are currently viewing ŠARANOVIĆ SA PREDSTAVNICIMA MINISTARSTVA EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA; ZAJEDNO RADITI NA PROJEKTIMA OD ZNAČAJA ZA EKOLOŠKI RAZVOJ

ŠARANOVIĆ SA PREDSTAVNICIMA MINISTARSTVA EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA; ZAJEDNO RADITI NA PROJEKTIMA OD ZNAČAJA ZA EKOLOŠKI RAZVOJ

Zamjenik gradonačelnice Danilo Šaranović sastao se danas sa predstavnicima Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, sa kojima je razgovarao o projektima od važnosti za ekološki razvoj Podgorice, kao i o nephodnosti daljeg rada na razvijanju svijesti o važnosti ove teme.

Šaranović je istakao da su za gradsku upravu dugoročna održivost i briga za životnu sredinu u vrhu prioriteta, te da će Glavni grad, u granicama svojih kapaciteta, podržati sve projekte koji će osnažiti perspektivu ekološkog razvoja našeg grada.

Generalni direktor Direktorata za ekologiju i klimatske promjene Kemal Grbović predstavio je okolnosti sa kojima se suočavamo kada je u pitanju ova tema i istakao važnost posvećenog rada kako bi se prevazišli postojeći izazovi.

Zamjenik gradonačelnice je naglasio poseban značaj ekološkog pitanja u odnosu na pristupne pregovore Crne Gore sa Evropskom unijom i poglavlje 27, koje je jedno od najkompleksnijih oblasti u pogledu pravne tekovine EU i sveukunih normativnih i tehničko-tehnoloških standarda.

Sagovornici su se složili o važnosti usklađivanja zakonske regulative na državnom i lokalom nivou, kao i saradnje sa lokalnim samoupravama, te revidiranja kaznene politike u cilju podizanja svijesti privrednih društava i pojedinaca.  Na sastanku je takođe bilo riječi o važnosti primarne selekcije i pravilnog sakupljanja otpada, kao i o reciklažnom procesu koji treba u narednom periodu unaprijediti, a kao najvažniji projekat na nivou Glavnog grada istaknut je Projekat sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda.