You are currently viewing SNAŽAN PODSTICAJ ZA INVESTITORE – GLAVNI GRAD DOBIJA BIZNIS ZONE

SNAŽAN PODSTICAJ ZA INVESTITORE – GLAVNI GRAD DOBIJA BIZNIS ZONE

Odbornici u Skupštini Glavnog grada – Podgorica usvojili su danas Odluku o osnivanju biznis zona, kojom se osniva biznis zona, utvrđuju podaci o lokaciji, uređuje način upravljanja i način finansiranja infrastrukturnog opremanja lokacije, djelatnosti koje se mogu obavljati, olakšice koje se odobravaju korisniku i druga pitanja od značaja za rad biznis zoni.

„U pitanju je istorijska odluka za glavni grad. Kad ta odluka stupi na snagu, ukoliko se 10 posto onoga što je interesovanje inestitora u ovom trenutku za ekonomsku valorizciju prostora koji je obuhvaćen ovom odlukom ostvari, mi ćemo radikalno izmijeniti ekonomsku sliku ne samo Podgorice, nego Crne Gore u cjelini“, istakao je gradonačelnik Podgorice dr Ivan Vuković povodom usvajanja Odluke.

„Zahvaljujući predanom radu cijelog tima ljudi koji od početka godine rade na ovom projektu, mi danas imamo priliku da usvojimo odluku koju ćemo moći efektuirati onda kada se dese najavljene izmjene Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a to bi trebalo da se desi na proljećnom zasijedanju državne Skupštine, dakle u martu mjesecu, a nakon toga mi možemo krenuti sa kompletnom realizacijom svih planiranih projekata. Na tom prostoru, a za laike govorimo o potezu od Starog aerodroma do Aerodroma Podgorica, dakle sve ono što vidite sa lijeve strane kada idete prema Golubovcima i primorju, želimo na tom prostoru da stvorimo neophodne pretpostavke za otvaranje što većeg broja radnih mjesta jer nas i dalje optererćuje problem nedovoljne zapošljenosti pogotovo ljudi mlađe generacije, i s druge strane, želimo da na tom prpostoru dobijemo ono što su trenutno nedostajući sadržaji kada je glavni grad u pitanju – moderan logistički, expo centar, moderan izložbeni prostor većih dimenzija, nove retail parkove, bolnicu koju ćemo, ja se nadam, graditi po modelu JPP, i cijeli niz sadržaja koji će obezbijediti priiku našima građani a za novo zapošjavanje, a i bitno izmijeniti izgled tog dijela grada. Zato zbilja smatram da je po srijedi jedna od najvažnijih odluka koje ćemo usvojiti tokom mandata ove gradske uprave“, zaključio je gradonačelnik Vuković.

Biznis zona ukupne površine 247,1 hektara osnivaju se u okviru sljedećih DUP-ova: Podgorica 1 u zahvatu DUP-a „Industrijska zona A“; Podgorica 2 u zahvatu DUP-a „Industrijska zona A“; Podgorica 3 u zahvatu DUP-a „Industrijska zona A“; Podgorica 4 u zahvatu DUP-a „Industrijska zona A“; Podgorica 5 u zahvatu DUP-a „Industrijska zona A“; Podgorica 6 u zahvatu DUP-a „Industrijska zona KAP-a“; Podgorica 7 u zahvatu DUP-a „Servišno skladišna sa ranžirnom stanicom“ i DUP-a „Servisno skladišna zona“; Podgorica 8 u zahvatu DUP-a „Angroindustrijska zona“, Podgorica 9 u zahvatu DUP-a „Konik-Stari aerodrom III“ i Podgorica 10 u zahvatu DUP-a „Konik-Stari aerodrom III“.

U biznis zoni privredni subjekti mogu obavljati sljedeće djelatnosti: poljoprivreda – agroindustrija (mala agroprivreda i trgovina, prerada mlijeka i mlječnih proizvoda, mlinsko-pekarska industrija, prerada voća i povrća, proizvodnja bezalkoholnih pića, proizvodnja gotovih jela, proizvodnja mesa i mesnih proizvoda), hladnjače; prerađivačka industrija (prehrambena, tekstilna, industrija kože i obuće, grafička industrija, mašinska industrija); drvna industrija; skladištenje; informisanje i komunikacije; stručne, naučne i tehničke djelatnosti; magacini otvorenog, poluotvorenog i zatvorenog tipa; radni pogoni prerade, dorade, pakovanja i ekspedicije; izložbeno-prodajni saloni; robno-distributivni centri; uslužne djelatnosti; rezervna zona industrije i skladištenja; ostala industrija i skladištenje; objekti i mreže infrastrukture; saobraćajne površine; parkinzi i garaže za smještaj vozila korisnika; expo centar; centralnih djelatnosti; mješovita namjena; sporta i rekreacije; ugostiteljski sadržaj – smještajni objekti; privredni objekti, proizvodno zanatstvo, skladišta, stovarišta, robno-distributivni centri, rafinerije, flotacije, topionice, željezare, asfaltne i betonske baze, skladišta opasnih materija i eksploziva i sl; servisne zone; slobodne zone i skladišta; ranžirna stanica sa robnom stanicom; skladišno-servisni objekti; zatvorena skladišta; poslovni objekti u funkciji carinskih skladišta; komunalno – servisni objekti javnih preduzeća i privrednih društava; stanice za snabdijevanje motornih vozila gorivom; objekti i sadržaji poslovnih, komercijalnih i uslužnih djelatnosti; smještajni i zdravstveni objekti, dječiji vrtići i rekreativne površine za njihove potrebe.

Za korisnika biznis zone utvrđuju se olakšice: davanje zemljišta u zakup do trideset godina od strane upravljača biznis zonom, uz plaćanje godišnje zakupnine od 0,01€/m², mogućnost kupovine zemljišta od strane korisnika po procijenjenoj vrijednosti sa mogućnošću otplate u 60 mjesečnih rata, uz prethodnu saglasnost Vlade Crne Gore; naknada u skladu sa odlukom kojom se uređuje naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za korisnike kojima se povjeri infrastrukturno opremanje; oslobađanje od plaćanja naknade za korišćenje opštinskih puteva na period od 10 godina, nakon čega naknada se obračunava u skladu sa zakonom.

Pored toga, korisnik ostvaruje pravo i na druge olakšice u skladu sa zakonom i posebnim propisima kojima se uređuje državna pomoć, s tim što kumulacija državnih pomoći, dobijenih sa svih nivoa vlasti uključujući infrastrukturno opremanje, za iste opravdane troškove, zajedno ne smiju preći najveći dozvoljeni iznos podsticaja.

PG BIRO