You are currently viewing ZEMLJE BLISKOG ISTOKA I EU SPREMNE ZA SARADNJU ZA ULAGANJE U BIZNIS ZONAMA PODGORICE

ZEMLJE BLISKOG ISTOKA I EU SPREMNE ZA SARADNJU ZA ULAGANJE U BIZNIS ZONAMA PODGORICE

Gradski menadžer Marjan Junčaj održao je sastanak 21. juna 2021. godine sa kompanijom BOIS 39 iz Francuske , koja se 40 godina bavi drvnom industrijom i izvozom građe prema zemljama Afrike. Kompanija je prije nešto više od godinu dana otpočela je poslovanje i u Crnoj Gori gdje otkupljuje rezanu građu od nekoliko pilana sa ovog prostora.Gradski menadžer je objasnio da je novina stavljanje naglaska na sporazume koje je Crna Gora kao država potpisala sa međunarodnom zajednicom i koji je čine konkurentnom i daju joj određenu komparativnu/kompetetivnu prednost. Takođe je posebno naglasio želju da sve više investitora iz inostranstva bude upoznato sa javnim pozivom, koji je zvanično otvoren. „Spremni smo da im pokažemo same zone i ukažemo na prednost ovih prilika i da im skrenemo pažnju da je riječ o veoma atraktivnoj investiciji u regionalnom konktekstu“, zaključio je menadžer Glavnog grada.