Centar kompetencija Podgorica

Prostorije Centra kompetencija Podgorica se koriste za brojne seminare, edukacije, radionice ali i za Biznis savjetovalište. U organizaciji Biroa za podršku biznis zajednici, a u saradnji sa Asocijacijom poslovnih žena Crne Gore, beesplatno Biznis savjetovalište za žene i mlade na teritoriji Glavnog grada posjetilo je preko 70 preduzetnika. Takođe su tokom 2019. godine organizovane 2 besplatne radionice za građane „Lično usavršavanje u svrhu razvoja biznisa“ i „Upravljanje ličnim finansijama“.

Centar trenutno koriste više Nevladinih udruženje i organizacija za organizovanje raznih edukacija i radionica, a kojima je dostupna oprema Centra i to digitalna kamera, dvadeset desktop računara, pet 3D štampača i pametna tabla. Centar je korišten i za održavanje trodnevnih ,,Coca Cola” radionica za mlade. Svakodnevno Centar u potpunosti opravdava svoj cilj, a to je pomoć jačanju preduzetništva i malog i srednjeg biznisa, a kod mladih osoba podsticaj kreativnog pristupa za razvoj poslovnih ideja obuka i mentorskih programa za MMSP i nezaposlene mlade osobe u oblasti razvoja poslovnih kompetencija, te uvođenja novih tehnologija i inovativnih rješenja u poslovanje.  Centar kompetencija je otvoren u saradnji sa Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG) kao aktivnost prekograničnog projekta “competenceNET” čiji je UPCG partner u Crnoj Gori, a sprovodi se u okviru programa INTERREG IPA CBC Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020.

Takođe, pokrenuta je inicijativa za osnivanje kancelarije “Mehanizm za saradnju u oblasti životne sredine između Narodne Republike Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope” u sklopu Centra kompetencija Podgorica. Mehanizam je okrenut promovisanju Inicijative “17+1” tj. podsticanju razmjene ideja i dobre prakse u oblasti životne sredine

Korisni linkovi: