EXPO Centar

Potencijalni kapacitet 300 MW.

Solarna elektrana proizvodi električnu energiju do fotonaponskih kolektora. Fotonaponski kolektori pretvaraju sunčevo zračenje u električnu energiju. Paneli su postavljeni na metalnu konstrukciju koja obezbeđuje odgovarajući nagib. Solarni paneli su postavljeni u grupama u pravilnim intervalima, istok-zapad i orijentisani ka jugu. Ukupno je predviđeno 151.844 solarnih modula.

Procjena troškova izgradnje infrastrukture:

Trafostanica – 5.750.000
B Mreža 20 kV – 687.500
C Fotonaponski sistemi – 68.250.000
D Veza sa EES – 560.000
UKUPNO – 75.247.500,00

Preuzmite lokalnu studiju lokacije: