O projektima

Glavni grad Podgorica godinama izdvaja značajna sredstva za  izgradnju saobraćajnica, mostova, deponija, izgradnju vodovodne i fekalne kanalizacije, sportskih objekata odnosno za investicije koje su postale neophodne za poboljšanje uslova života i rada u gradu. Izradom Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorica 2020-2025 struktuirana je jasna hijerarhiju razvojnih ciljeva. To su opšti cilj, specifični strateški ciljevi i priroteti. Dokumentom su definisana 3 specifična strateška cilja sa svojim prioritetima, a to su: Dalji razvoj i unapređenje komunalne instrastrukture i djelatnosti, Jačanje konkurentnosti privrede i dalje unapređenje biznis ambijenta kao i Razvoj turizma i zaštita životne sredine.

 

Strateški plan razvoja Glavnog grada 2020-2025

Prezentacija Investicionih Potencijala 2023

Prezentacija Investicionih Potencijala 2021

Prezentacija Investicionih Potencijala 2020

Prezentacija Investicionih Potencijala 2019