Javno-privatno partnerstvo

Garaže

Administracija Glavnog grada razmišlja progresivno u smislu implementacije dokazanih koncepata kada je u pitanju realizacija određenih projekata koje sama nije u mogućnosti da realizuje zbog nedostatka sredstava ili zato što po pravilima konkurencije ista usluga u datom momentu može biti obezbijeđena bolje u saradnji sa tržištem. Model javno-privatnog partnerstva smo predvidjeli za brojne projekte, a naročito ga razmatramo za izgradnju novih javnih podzemnih i nadzemnih garaža, naravno, poštujući smjernice koje proističu iz Zakona o javno-privatnom partnerstvu i vezanih podzakonskih akata. Iz navedenih razloga, formirana je i Radna grupa koja će se isključivo baviti ovom tematikom. U toku je priprema javnog poziva za izgradnju podzemnih garaža koje će poboljšati, razviti i unaprijediti komunalnu infrastrukturu i riješiti dugogodišnji problem parking prostora u Podgorici na najfrekventnijim lokacijama. Razmatramo šest novih lokacija za izgradnju javnih garaža na teritoriji Glavnog grada.

Istočna tribina

Strateškim planom razvoja Glavnog grada Podgorica 2020-2025 kao jedan od prioriteta predvidjeli smo izgradnju infrastrukture u cilju razvoja  kulture i sporta, gdje svakako posebno mjesto zauzima projekat istočne tribine Gradskog stadiona. Za utakmice koje se održavaju pod okriljem FIFA i UEFA moraju se ispoštovati visoki standardi koje objekat Gradskog stadiona mora zadovoljiti. Shodno tome, neophodno je završiti izgradnju istočne tribine u što kraćem roku. Kao što ste upoznati, nedavno je završen konkurs za idejno rješenje istočne tribine Gradskog stadiona u Podgorici. Kompleks istočne tribine obuhvata prostor oko 32.000 bruto građevinske površine, a procijenjena vrijednost investicije iznosi oko 17 miliona eura. Gradska uprava će formirati Komisiju za pripremu adekvatnih akata kao i parametara javnog poziva za izbor strateškog partnera.

Fabrika flaširanja izvorske vode

Interes Glavnog grada Podgorica je očuvanje prirodnog resursa vodoizvorišta Mareza sa kojeg se vodom snabdijeva više od 60% stanovništva grada. U svrhu valorizacije ovog resursa planira se projekat flaširanja izvorske vode. Osnove na kojima je Glavni grad zainteresovan za realizaciju ovog projekta jeste model javno-privatnog partnerstva gdje Glavni grad Podgorica i preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ obezbjeđuju zemljište za izgradnju fabrike kao i koncesiju  za korišćenje vode, sa druge strane investitor je dužan da izgradi objekat. Uvidom u postojeću dokumentaciju francuska kompanija „Veolia“ i JP „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica izvršili su analizu izvorišta „Ljeskovac“ na rijeci Mareza sa aspekta mogućnosti flaširanja vode za piće. Analizirani su kvalitet vode, topografske i geološke karte i druga dokumentacija potrebna za pružanjem detaljnijih osnova za definisanje porijekla podzemne vode kao i podacima o protoku.  

Prostrojenje za Biogas

Prostrojenje za biogas