Koraci do izgradnje građevinskog objekta:

1. Zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova: Link

2. Izrada idejnog arhitektonskog rješenja

3. Pribavljanje saglasnosti Glavnog gradskog arhitekte: Link

4. Pribavljanje revidovanog glavnog projekata

5. Uređenje odnosa u pogledu plaćanje naknade za komunalno opremanje 

6. Zaključivanje ugovora o angažovanju stručnog nadzora

7. Prijava gradnje: Link

8. Izrada konačnog izvještaja o stručnom nadzoru

9. Upis objekta u katastar nepokretnosti

10. Primopredaja i stavljanje objekta u funkciju