TRGOVINSKI SPORAZUMI

Investitorima koji se odluče da posluju u Crnoj Gori, zahvaljujući potpisanim bilateralnim sporazumima, omogućen je neometan izvoz proizvoda na tržište od preko 800 miliona ljudi.

Sporazumi o slobodnoj trgovini

Implementacija ovih sporazuma implicira porast obostrane trgovine i formiranju pozitivnog ambijenta za strane investicije. Zemlje potpisnice su se obavezaleza stvaranje zone slobodne trgovine do sredstava za ulazak u uzajamne bilateralne sporazume, u skladu s odredbama STO-a[1] , uključujući procese i obaveze svake od njih na putu prema EU .

Prema načelima STO-a, svi sporazumi obuhvataju dva temeljna nediskriminatorna principa, što znači odobravanje nacionalnog tretmana i primjenu carinske tarife povlašćene nacije. Uvozne carinske stope neće se povećati niti nove uvedene od strane država potpisnica.

Crna Gora je potpisala sporazume o slobodnoj trgovini sa CEFTA, EFTA, Rusijom, Turskom, Ukrajinom, a u toku su pregovori sa Bjelorusijom i Kazahstanom.

Napomena: Detaljnije informaicije o ukidanjuplaćanja carinskih stopa, u skladu sa pomenutim sporazumima, mogu se dobiti na osnovu tarifnog broja pod kojim su proizvodi koji se plasiraju na tržište klasifikovani.

Sporazumi o ekonomskoj saradnji

Glavni cilj Sporazuma o ekonomskoj saradnji je uspostavljanje institucionalnog okvira za saradnju kroz jačanje i poboljšanje ekonomskih interesa.

Od uspostavljanja nezavisnosti, Crna Gora je potpisala 12 Sporazuma o ekonomskoj saradnji (Republika Bugarska, Narodna Republika Kina, Republika Mađarska, Republika Srbija, Država Katar, Republika Turska, Republika Makedonija, Republika Slovenija,  Republika Azerbejdžan, Ujedinjeni Arapski Emirati, Republika Češka i regija Abruco-Republika Italija).

Pored sporazuma koje je Crna Gora potpisala kao nezavisna država, ugovori potpisani od strane bivših državnih zajednica gdje je Crna Gora bila članica (SFRY, SRY, SMN), a koji su konsolidovani, takđe se primjenjuju (Republika Kipar, republika Astrija, Republika Poljska)..

Sporazumi o uzajamnoj promociji i zaštiti investicija

Ovi sporazumi teže kreiranju stabilog okvira za investicije i bolje upotrebe ekonomskih resursa. Definišu uslove investirajna između zemalja, omogućavajući slobodno prenošenje finansijskih sredstava, pravo na subrogaciju, kompenzaciju u slučaju eksproprijacije i rješavanje sporova između investitora i zemalja, uključujui rješavanje sporova između samih zemalja.

Od uspostavljanja nezavisnosti, Crna Gora je potpisala 10 sporazuma o ekonomskoj saradnji i to sa: Republikom Srbijom, Češkom Republikom, Republikom Finskom, Kraljevinom Danskom, Državom katar, Republikom Makedonijom, Maltom, Republikom Azerbejdžan, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Belgijsko – Luksemburškom Ekonomskom Unijom.