Uslovi korišćenja prostorija Birziminium Hub-a

 • Korisnikom Hub-a smatra se organizacija koja potpisuje Izjavu o prihvatanju uslova o korišćenju prostora Hub,
 • Korisnik Hub-a imenuje lice koje potpisuje Izjavu o prihvatanju uslova o korišćenju prostora Hub-a,
 • O kućnom redu u Hub-udužno je da se stara lice potpisnik Izjave,
 • Korisnik Hub-a koristi prostorije na određeno vrijeme, koje je prethodno utvrđeno sa Glavnim gradom,
 • Korisnik Hub-a je dužan da prostor koristi za obavljanje svoje djelatnosti, u skladu sa njegovom namjenom,
 • Prostorije Hub-a se daju korisniku na korišćenje bez naknade,
 • Korisnik Hub-a odgovara svojom imovinom za štete nastale u prostorijama Hub-a, inventaru i uređajima,
 • O vlastitom namještaju i ostalom inventaru i opremi koju korisnici prostora donesu , prethodno obavještavaju davaoca prostora,
 • U prostorijama Hub-a zabranjeno je konzumiranje duvanskih i alkoholnih proizvoda,
 • U računarskoj sali Hub-a zabranjeno je unošenje hrane i pića,
 • Korisnik Hub-a je dužan da ustupljene prostorije Hub-a i zaduženi inventar preda u onom stanju u kojem ga je primio,
 • Korisnik Hub-a dužan je da obavijesti menadžera Glavnog grada Podgorica ukoliko postoje određeni nedostaci u prostorijama Hub-aprije početka korišćenja prostorija.
 • Za probleme tehničke prirode i rada IT sistema korisnik Hub-a dužan je da obavijesti službeno lice Centra za informacioni sistem.
  email: zorica.velimirovic@podgorica.me
  kontakt telefon: 020/482-005
 • Korisnik Hub-a dužan je obavijestiti službeno lice Glavnog grada, koje vodi brigu o Hub-u, 60 minuta prije napuštanja prostora.
 • Svako isticanje bilo kakvih simbola i odvijanje aktivnosti koje promovišu nacionalnu, rasnu, polnu, vjersku ili drugu netrpeljivost najstrožije je zabranjeno.

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću prihvatam uslove korišćenja prostora Birziminium Hub-a (Centra kompetencija Podgorica).